Playmapping weet als geen ander hoe belangrijk het is om altijd op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen voor professionele aanbieders van speelplekken en beweegplekken. De Playmapping software bevat veel voorgeprogrammeerde kennis in ons erkende kwaliteitssysteem. Veiligheid van speeltoestellen en sporttoestellen is voor ons cruciaal, in onze software en in de praktijk. Daarom faciliteren wij trainingen zodat u uw vak nog beter uit kunt oefenen. Een kwalitatieve en interactieve opleiding voor u en uw collega’s waar branche kennis, wettelijke aantoonbaarheid en het ontmoeten van uw collega’s centraal staat. Een cursus varieert van 1/2 dag tot 6 dagen. Wij bieden ook specifieke opleidingen aan welke aansluiten bij uw wensen.

Wij bieden 5 verschillende cursussen aan voor mensen die betrokken zijn bij het aanbieden van speeltoestellen en sporttoestellen:

Vanzelfsprekend vertellen wij u graag meer over deze trainingen (030-789 0366 of mail ons voor meer informatie).

 Playmapping & Keurmerkinstituut training 2022

Playmapping organiseert in samenwerking met het Keurmerkinstituut (AKI) de succesvolle trainingsdagen. In 2022 bieden wij u weer de mogelijkheid deze training te volgen op locatie in Noord, Midden of Zuid Nederland. Het aantal plaatsen voor deze trainingsdagen is beperkt, inschrijving kan via deze pagina. VOL = VOL.

Na een fantastische start in 2020 met vele enthousiaste deelnemers in 2020 en 2021 zetten we nu in 2022 de trainingen van Playmapping en Keurmerkinstituut weer voort. De trainingen geven uitleg over het gebruik van het Playmapping systeem en laten de aansluiting op de normen en wetgeving zien. Het Keurmerkinstituut neemt u mee de diepte in en vertelt u wat nu daadwerkelijk uw rechten en plichten zijn als inspecteur of beheerder van speeltoestellen. Daarnaast zal een flinke tip van de sluier van de nieuwe wetgeving worden gelicht. Wat staat u te verwachten vanaf medio juli 2022 en op welke wijze kunt u Playmapping daarvoor gebruiken?
De training geeft veel ruimte voor uw vragen en uitwisseling van informatie onderling. Indien tijdig aangegeven kunnen door u ingebrachte cases behandeld worden.

• Nieuwe wetgeving vanaf 1 juli 2022
• Rechten en plichten aanbieders speelvoorzieningen
• EN1176/1177
• Werken met Playmapping
• Markttrends en recente ontwikkelingen

Voor wie?
Inspecteurs, beheerders en beleidsmedewerkers van speel- en beweegplekken

Duur van de training
1 dag van 9:00 uur – 15:00 uur

Data en locatie:
Nader te bepalen – geef uw interesse door via de link ‘nu aanmelden’

Investering: 
€195,- (excl BTW) per persoon, lunch inbegrepen

Nu aanmelden

 


Training werken met Playmapping (theorie en praktijk) – halve dag tot 1 dag

Training werken met Playmapping: kennis van de mobiele app en de Playmapping office (PC) versie. Onze gebruiksvriendelijke software is geschikt voor iedereen. Ervaring leert dat de Playmapping training een prettige ondersteuning is op de handleiding en onze gebruikers stimuleert om het maximale uit Playmapping te halen.

U gaat met onze trainer naar buiten en voegt zelf direct toestellen toe waarbij u leert de Playmapping bibliotheek te gebruiken voor maximale effectiviteit: bij het invoeren van speeltoestellen, zoekt u eenvoudig de juiste uitvoering uit. Aanklikken en toevoegen. Meteen zijn alle gegevens up-to-date.
Bij het inspecteren op locatie leert u hoe u dit zo efficiënt mogelijk kunt doen: alle te controleren toestellen staan overzichtelijk op een rij staan. Eén voor één loopt de trainer met de inspecteur alle toestellen af op de aangegeven controlepunten en voert zijn observaties in. Als handig hulpmiddel zijn alle Nederlandse veiligheidsnormen voor EN1176 (speeltoestellen) en EN1177 (valondergronden) al opgenomen in Playmapping. Datzelfde geldt voor de voor de praktische lijst met meest voorkomende onderhoudsmaatregelen. U leert werken met deze voorgeprogrammeerde kennis. Na inspectie van de gehele locatie, wordt het rapport naar de server verzonden.

Vanaf dat moment kan de beheerder op kantoor meteen het resultaat zien en de juiste beslissingen nemen ten aanzien van onderhoud of vervanging. Na de training buiten in het veld, gaat de trainer met u naar binnen om de Playmapping Office versie van Playmapping met de inspecteurs en de collega’s welke alleen met de Office versie werken door te nemen.

Wat leert u?

– Efficiënt werken in de Playmapping app
– Werken met de productbibliotheek met alle relevante gegevens over tienduizenden speeltoestellen
– Werken met de kennisbank met actuele veiligheidsnormen voor speel- en fitnessapparatuur.
– Werken met de onderhouds- en reparatiemaatregelen, voorgeprogrammeerd en aanklikbaar.
– Efficiënt werken in de Playmapping Office versie

Nu aanmeldenTraining inspecteur Basis
– 1 dag


Met de training Inspecteur Basis legt u in één dag de basis voor het inspecteren van speeltoestellen.

U krijgt inzicht in de rechten en plichten die voortkomen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de belangrijkste punten uit de Europese normen (EN 1176) kort aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes, soorten ondergronden en beknellingen.

Er wordt veel gebruikgemaakt van foto’s en filmmateriaal om de theorie toe te lichten. U krijgt bovendien de gelegenheid om zelf praktijkvoorbeelden in te brengen.

Wat leert u?

Na het volgen van deze eendaagse training:

 • Weet u meer over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
 • Kent u de algemene veiligheidsrichtlijnen voor speeltoestellen.
 • Kunt u bij onderhoudscontroles deze richtlijnen toepassen voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speeltoestellen.
 • Kunt u over deze onderhoudscontroles rapporteren.

De grondbeginselen voor inspectie, onderhoud en reparatie van speeltoestellen

De titel van deze training weerspiegelt exact de inhoud van het programma. Het is een training waarin u:

 • Vooral basis inzicht en informatie ontvangt over de verschillende speeltoestellen met de karakteristieke aandachtspunten en de gevaren waar het de veiligheid voor de gebruikers betreft;
 • Vanaf de eerste minuut van de training leert te denken vanuit het oogpunt van veiligheid: Of het nu gaat om inspectie, onderhoud of reparatie werkzaamheden.

Een praktijkgerichte training  van één dag waarin u precies die kennis ontvangt die nodig is om de eerste stappen te zetten in het inspecteren van eenvoudige speeltoestellen. Wij nodigen u van harte uit om eigen cases in te brengen in de training. De kleine groep van deelnemers ondersteunt dit leerproces optimaal.

Zelfstandige uitvoering van inspectie speeltoestel

Natuurlijk wordt u in hoofdlijnen geïnformeerd hoe de wetgeving Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) werkt en hoe de Europese normen hiertoe in verhouding staan. Centraal in deze training staat echter het denken vanuit veiligheid en de kennis en vaardigheden om de eerste eenvoudige inspecties uit te voeren en te rapporteren. U leert te bepalen wat een speeltoestel is, welke onder de wetgeving (WAS) valt en u weet daarbij de relevante normen te benoemen. Per type toestel ontvangt u relevante informatie en voorbeelden over de gevaren en wat de norm daarover zegt. Tijdens de training komen veel praktijkvoorbeelden aan bod. U bent aan het einde van de training in staat zelfstandig eenvoudige inspecties uit te voeren en weet hoe u inspecties en reparaties moet rapporteren.

Deze training is bedoeld voor

Deze training ‘Inspecteur Basis’ is bedoeld voor functionarissen die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

 • Dagelijks en periodiek onderhoudscontroles uitvoeren.
 • Rapporteren over de resultaten van deze controles.
 • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
 • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
 • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik doorgeven aan het management.

Tarief training

Op aanvraag

Duur

De training Inspecteur Basis duurt één hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.Opfristraining inspecteurs van speelgelegenheden
– 1 dag


U wilt beheren, inspecteren, onderhouden, adviseren of produceren volgens de meest actuele Nederlandse wet- en regelgeving en Europese normen met als uiteindelijk doel: Veilig speelgenot voor de gebruikers. Specifiek voor u is een nauwgezet programma ontwikkeld.

Een programma waarin alle recentelijke ontwikkelingen op het gebied van Europese normen, certificatie, wetgeving en overige zaken rond speelgelegenheden op de agenda staan. Zo ook relevante interpretaties van officieel aangewezen keurende instanties (AKI’s) en informatie uit werkgroepen rond skateparken, natuurlijke speeltoestellen en toestellen in water. Van oud deelnemers ontvangen wij de feedback dat de betekenis van de training uitermate groot is omdat:

 • De ervaren en deskundige vakdocenten als geen ander in staat zijn de vertaling te maken naar de praktijk van alle dag;
 • Het programma interactief is en voldoende ruimte biedt om uw eigen specifieke onderwerpen en vragen in te brengen;
 • De deelnemers (inspecteurs, fabrikanten, beheerders, gemeenten, enz.) uit alle delen van de keten afkomstig zijn en daardoor extra waarde bieden in informatie uitwisseling en netwerken.

Actuele informatie over speelgelegenheden

Deze training is bedoeld voor

Deze training is bedoeld voor inspecteurs, fabrikanten, beheerders, gemeentemedewerkers en iedereen die betrokken is bij het beheer, inspectie, onderhoud, advisering of productie van speeltoestellen

Kosten

Op aanvraag

Duur

De opfristraining inspecteurs van speelgelegenheden duurt één hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

 (Vak)opleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden
– 6 dagen


Deze intensieve (vak)opleiding leidt u in zes dagen op tot ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’.

Unieke opleiding volgens de meest actuele normen en wetgeving voor speeltoestellen

Deze opleiding bestaat uit 2 delen: een 5-daagse vakopleiding en een 1-daagse praktijkdag werken in Playmapping waarbij u het geleerde in de praktijk brengt in Playmapping. Voor de intensieve vakopleiding huurt Playmapping een ervaren trainer van Keurmerkinstituut, een AKI, in. Deze vakbekwame docent neemt u vanaf de eerste tot de laatste minuut van de opleiding mee in een uiterst uitgebalanceerd theoretisch en praktisch concept. In de ochtenden ontvangt u de theorie die aansluitend in de middagen in de praktijk wordt geoefend. U beoordeelt verschillende typen speeltoestellen en u krijgt nadere uitleg over de specifieke veiligheidseisen en het registreren van uw bevindingen. Ook leert u speciale meetmethoden en –middelen (testprobes volgens NEN-EN1176) toe te passen en wordt u geleerd hoe inspectierapporten te creëren. De ervaren docenten van Keurmerkinstituut inspecteren en certificeren dagelijks en zijn daarom als geen ander in staat zich in uw situatie te verplaatsen en uw eigen cases op te nemen in het programma. De kleine groep van deelnemers ondersteunt dit leerproces optimaal.

In vijf dagen ontvangt u alle relevante informatie en maakt u die vlieguren in de praktijk die nodig zijn om volledig zelfstandig en verantwoord volgens de normen en wetgeving speeltoestellen te plaatsen en te inspecteren.

U krijgt inzicht in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de diverse Europese normen uitgebreid aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen. En worden alle veiligheidseisen van specifiekere toestellen behandeld (schommels, skatebanen etc.). De relevante Europese normdelen (NEN-EN1176) worden behandeld en u ontvangt nauwgezette informatie over de verschillende speeltoesteltypes zoals schommels, kabelbanen, skatebanen, klimtoestellen, inclusief de karakteristieke aandachtspunten en de gevaren waar het de veiligheid voor de gebruikers betreft. Ook is er aandacht voor speelbossen en natuurlijke en waterspeeltoestellen. Per speeltoesteltype ontvangt u onder andere informatie over:

 • de relevante Europese normen uit 2008 en 2017;
 • de meest voorkomende gevaren zoals beknelling en vallen;
 • het voorkomen van letsel als gevolg van ongevallen;
 • de grootte van de valzones;
 • te gebruiken val dempende bodemmaterialen;
 • de wijze van inspectie en rapportage;
 • het gebruik van testlichamen;
 • plaatsing en fundering.

De deelnemers aan de opleiding ontvangen een uitgebreide opleidingsmap voorzien van alle relevante informatie en toelichtingen.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. In de ochtenden krijgt u uitleg over het beoordelen van de veiligheid van speeltoestellen. U krijgt inzicht in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de diverse Europese normen uitgebreid aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen. En worden alle veiligheidseisen van specifiekere toestellen behandeld (schommels, skatebanen etc.). Het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd met behulp van Playmapping waar u leert werken met de voorgeprogrammeerde Nederlandse veiligheidsnormen voor EN1176 (speeltoestellen) en EN1177 (valondergronden) welke zijn opgenomen in Playmapping. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische lijst met meest voorkomende onderhoudsmaatregelen.

Na afloop van de vakopleiding door Keurmerkinstituut volgt een dag met een ervaren praktijktrainer die u begeleidt in het vertalen van de theorie naar de praktijk. Deze dag staat in het teken van het werken in Playmapping. U leert de mutaties op de juiste manier in Playmapping te verwerken, leert met de voorgeprogrammeerde kennis te werken en krijgt

Wat leert u?

Door het volgen van deze opleiding:

 • heeft u kennis van diverse typen speeltoestellen, inspectiemethoden en commerciële inspectie- en meetmiddelen;
 • kunt u de Europese normen en het WAS in de praktijk toepassen;
 • kunt u zelfstandig inspecties en onderhoudscontroles van speeltoestellen uitvoeren;
 • kunt u zelfstandig uw bevindingen verwerken;
 • kunt u over deze inspecties en onderhoudscontroles rapporteren.
 • kunt u het geleerde in de praktijk brengen met Playmapping

Deze training is bedoeld voor

Deze opleiding is bedoeld voor gemeentefunctionarissen en commerciële inspecteurs die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

 • Dagelijkse en periodieke onderhoudscontroles en jaarlijkse hoofdinspecties uitvoeren.
 • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
 • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
 • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik van speeltoestellen doorgeven aan het management.

In toenemende mate blijkt de opleiding ook veel waarde te hebben voor architecten, fabrikanten, leveranciers en professionals die speeltoestellen plaatsen.

Planning van trainingsdata

 • De trainingsdata worden gepland in overleg met de deelnemers;
 • Verwachte aanvang in september, oktober of november 2022;
 • U kunt met de docent overleggen over de speeltuinen en speeltoestellen die u samen met de andere cursisten bezoekt. Een deel van de opleiding kunt u in uw eigen gemeente volgen.

Kosten

Op aanvraag

Duur

De (vak)opleiding ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden met Playmapping’ duurt in totaal zes dagen, vijf dagen van 09.00 tot 16.00 uur en een afsluitende dag met praktijk training. De opleiding vindt plaats in kleine groepen van vier tot maximaal zes personen.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt een bewijs van deelname.

 

 


Vanzelfsprekend vertellen wij u graag meer over deze trainingen (088-2142000 of mail ons voor meer informatie).

Contact

logo
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×