Inhoud

 

Presentatie Europese marktstandaard toestelgroepen door Playmapping | IMBOR proof voor Nederlandse markt

Als eerste aanbieder van software (2004) voor beheer van speel- en sporttoestellen, blijft Playmapping innoveren. De oorspronkelijk opgestelde toestelgroepen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse marktstandaard. Het formuleren van degelijke groepen conform Europese normen is een complex proces. Playmapping heeft in samenwerking met Keurmerkinstituut de toestelgroepen gestandaardiseerd. Deze lijst is geheel belangeloos ter beschikking gesteld aan CROW IMBOR spelen omdat Playmapping gelooft in open standaarden voor beheer en vanwege het belang van de eenduidigheid van keurings- en inspectierapporten. IMBOR spelen proof zijn is voor Playmapping de norm in Nederland.

Het inspecteren van speeltoestellen is niets nieuws. Sinds het ontstaan van het WAS, destijds BVAS, in 1997 zijn er vele inspectiebedrijven op de markt gekomen en sommige ook al weer gegaan. Veel van deze inspectiebureaus hebben hun eigen methodiek, software en procedures. En dat geldt in feite ook voor de keurende instanties die zich eveneens dagelijks met het beoordelen van speeltoestellen bezig houden. Leidend daarbij zijn onder andere de Europese normen voor speeltoestellen (EN1176), waterglijbanen (EN1069) en skatevoorzieningen (EN14974). De keurende instanties hebben veelvuldig overleg en stemmen onderling procedures en interpretaties met elkaar af.

Al jaren werkt ook Playmapping aan het standaardiseren van inspectiemethodieken waarbij gebruik gemaakt wordt van vastgelegde toestelbenamingen. Uitgangspunt is daarbij de Europese norm. Het standaardiseren van benamingen is bittere noodzaak om de goede communicatie tussen partijen zoals inspectiebureaus, beheerders en fabrikanten van speeltoestellen te optimaliseren. Het gebruiken van een en dezelfde benaming voor alle speeltoesteltypes zorgt voor minder ruis en fouten. Gebruiken we de term wipkip, veerelement of wiptoestel? Is het belangrijk te weten dat er veerelementen zijn die meerdere bewegingsrichtingen hebben of slechts één en dat die types 2A en 2B genoemd worden (NEN-EN1176-6:2017+C1:2019, art 3.3)? Vanzelfsprekend is dat van groot belang. Om de inspectie- of keuringscriteria en de uitgangswaarden te kunnen bepalen moet eerst vastgesteld worden om welk toestel het gaat. De benaming is daarom cruciaal.

Playmapping heeft in samenwerking met de langst keurende AKI van Nederland, het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl), een lijst opgesteld van alle speeltoestellen die voorkomen in de openbare ruimte. De toestellen zijn opgenomen in groepen. Deze groepen splitsen zich op in de verschillende toesteltypes. Zo bestaat de groep “glijbanen” uit alle voorkomende varianten als de talud-, aanbouw- en vrijstaande glijbaan. Alle soorten zijn van een code voorzien. En die code wordt door alle partijen, Nationaal en Internationaal, gebruikt.

De lijst is ook aangemaakt in het Duits, Engels en Deens zodat ook Internationaal partijen over en weer dezelfde benamingen gebruiken. Voor de benamingen die niet in normen voorkwamen is deskundigen om hun input gevraagd. Zo is onder andere de lijst van skatevoorzieningen opgesteld met de meest vooraanstaande skaters en skatebaanontwerpers van Europa. Omdat de eenduidigheid van keurings- en inspectierapporten van groot belang is zal Playmapping de lijst geheel belangeloos ter beschikking stellen aan CROW IMBOR spelen (www.crow.nl/imbor).

Playmapping verwacht deze maand nog de volledige lijst doorgevoerd te hebben in het systeem. De certified Playmapping partners hebben op voorhand het werkproces in Playmapping gecontroleerd en goedgekeurd. De data van alle klanten wordt door Playmapping automatisch geconverteerd naar de nieuwe standaard. Vanaf dat moment is het uitsluitend mogelijk via de nieuwe groeperingen te werken. Hiermee worden alle toestellen voorzien van de juiste eenduidige code. Playmapping zal het Keurmerkinstituut regelmatig verzoeken het systeem te actualiseren. Zo wordt veroudering van de groepering voorkomen en de wettelijke aantoonbaarheid van veilige speel- en beweegplekken in Playmapping gewaarborgd.

 

Aantoonbaar veilige speel- en sportplekken in Playmapping | Is uw administratie in orde?

Aanbieders van speel- en beweegplekken zijn wettelijk verplicht aan te tonen dat zij veilige plekken en toestellen aanbieden. Bekijk nu de video met het Playmapping & Keurmerkinstituut stappenplan voor aanbieders van speel- en sportplekken zoals gemeenten, vakantieparken, kinderopvangcentra en speeltuinverenigingen.

 

Realtime koppeling Playmapping/
PlayAdvisor: spelen, sporten, bewegen en ontmoeten Internationaal op de kaart

Wilt u ook burgers informeren over speel- en beweegplekken in uw gemeente? PlayAdvisor (www.playadvisor.nl) is onze Internationale buitenspeelkaart waarbij burgers de gratis speelplekken en sportplekken welke u realiseert kan ontdekken.
Dankzij deze tool kunnen gemeenten álle burgers in de gemeente bereiken en betrekken bij spelen & bewegen 0 99 jaar.
Alle (nieuwe) speelplekken in de gemeente verschijnen direct op Internet waardoor deze ook bij burgers bekend worden. Burgers kunnen de bezochte plekken beoordelen, enquêtes invullen en tips opdoen via reviews. Gemeenten kunnen actief informatie inwinnen.

Wat is het voordeel van PlayAdvisor voor gemeenten?
• Speel en beweegplekken op de kaart
• Gemeenten leggen plekken aan voor burgers, deze worden zo ook veel sneller gevonden door burgers
• Persoonlijke gemeente pagina spelen en sporten
• 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime informatie aan kunnen passen
Rekening houden met álle burgers 0-99 jaar
• Participatie burgers (beoordelingen/reviews/enquetes)
• Interesses, wensen en behoeften burgers inzichtelijk

Meer weten? Neem nu contact op met Playmapping en wij leggen uit welke mogelijkheden we hebben om de Playmapping data direct te delen met de gebruiker van de speel- en sportplekken via onze eigen tool PlayAdvisor.

 

Online Playmapping trainingen: blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche dankzij één van onze online trainingen

Wij merken dat ondanks COVID-19 de behoefte aan opleiding en trainingen groot is. Helaas is het door de huidige set maatregelen wisselend beperkt tot niet mogelijk om een fysieke opleiding of training te geven. Daarom bieden wij de opleidingen en trainingen nu digitaal aan. Bekijk het aanbod op onze pagina opleidingen en trainingen.
Afhankelijk van uw wensen, zullen wij met een specifiek voorstel voor u komen. Indien gewenst kunnen we kijken of u de (online) training met branchegenoten kunt volgen. Ontvangt u graag een voorstel op maat? Geef dan nu hier uw wensen aan ons door en wij nemen contact met u op.

Contact

logo
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×