Solutions

Aanvullende diensten Playmapping

Playmapping biedt naast software aanvullende diensten om aanbieders van speel- en beweegplekken te ontzorgen op het gebied van beleid en beheer:

Budgetbepaling

Wat is de investeringswaarde van de speeltoestellen en valondergronden in de gemeente(n)? Wat zijn de theoretische en werkelijk vervangjaren per speeltoestel? Welke budgetten zijn er nodig de aankomende 10 jaar voor vervanging, onderhoud en beheer?
Als bovenstaande (financiële) gegevens in kaart zijn dan kan er een stap worden gezet richting het formuleren van beleid. Playmapping heeft een budgettool ontwikkelt dat in kaart brengt wat de waarde is van de speeltoestellen en valondergronden door alle toestelgroepen en valondergronden van normbedragen te voorzien die een reële investeringswaarde vertegenwoordigen.

Beleid & advies spelen en bewegen

Beleid

Wij ondersteunen aanbieders van speel- en sportplekken bij het zelf formuleren van beleid. Dankzij de live data van Playmapping zijn deze beleidsrapporten niet statisch en is het mogelijk om snel te anticiperen op de nieuwste inzichten in onderhoudskosten, risico’s en gebruik van plekken. Hiermee kunnen aanbieders gemakkelijk zelf meerjarenbeleid formuleren waarbij onze software ondersteunend is.

Advies/consulting

Playmapping kan aanbieders van beweegplekken ondersteunen bij het (laten) formuleren van een relevant, efficiënt en krachtig beleid op het gebied van spelen en bewegen. Het uitbesteden van beleidsvraagstukken aan Playmapping consulting partners is ideaal wanneer u bijvoorbeeld geen ervaring heeft met het formuleren van speel/beweegbeleid, wanneer er sprake is van onderbezetting of wanneer er sprake is van een bijzonder project. Onze experts hebben een achtergrond in pedagogie en urban planning en zijn daarmee experts in het formuleren van speelbeleid & beweegbeleid. Naast de Playmapping inzichten nemen zij ook trends en ontwikkelingen in de markt mee.

Voordelen van samenwerken met Playmapping voor beleid en advies zijn:

  • Lange termijn management van speel- en beweegplekken
  • Korte- en lange termijn beheer/beleidsrapportages
  • Koppeling met demografische en geografische gegevens
  • Koppeling met diverse IT-systemen
  • Smart sensoring
  • Inzicht in gebruik: consumentendata

Playmapping training academy

Playmapping biedt diverse trainingen voor inspecteurs en monteurs van speel- sport- en beweegplekken aan. Bekijk hier het uitgebreide aanbod in inspectie, onderhoud en beheer opleidingen.

Playmapping certified partner programma

Speciaal voor professionals en bedrijven in de markt, biedt Playmapping een gecertificeerd partnerprogramma per land aan. Deze Playmapping partners bieden Playmapping aan hun klanten aan. Deze klanten gebruiken Playmapping voor inspectie, onderhoud en beheer. Lees hier meer over de mogelijkheid om gebruik te maken van het Playmapping certified partner programma.

Neem contact op!

Heeft u een vraag? Neem telefonisch contact met ons op of vul het contact formulier in.

Telefoonnummer +31 30 789 0366

Klanten